Elektromagnetický smog

Niečo, čo nikto neberie do úvahy je fakt, že spôsob nášho života neovplyvňuje len našu činnosť či návyky, ale aj zdravie, čo si však často